Peter Eccher

Aktuellt / Blogg

För mig handlar arbetet med oförklarliga fenomen om synliggörande av strukturer. Här korsas subjektets upplevelser med myndigheters och samhällsstrukturers oförmåga när problem tycks bryta mot våra normer. Här möts, magi och byråkrati, eller om man så vill: myt och "verklighet". Arbetet med det oförklarliga kontra det normativa kan liknas vid att jag skriver mina egna spökhistorier, låt vara för att det kanske inte är det oförklarliga som skrämmer mest.

 

Juli 2016, just nu arbetar jag mest på två projekt:

oron

Projekt #1 (film och objekt). I min förra film ”Salvia” berättade jag om min relation till mediet ”J” och Spiritismens historia, samtidigt som en mikroskop-kamera dokumenterade hur jag tatuerade in bilden av en Salvia och ett par tändstickor på min kropp. I den film jag nu arbetar med får vi följa personalen en statlig institution, en institution med ohälsa bland personalen som inte kunnat lösas på konventionella vägar, en institution där personalen i hemlighet anlitar medium för att lösa situationen. Filmen kommer att visas tillsamans med objekt.

Projekt # 2 (bok). En Artist-book med text, bild och objekt om perception, artefakt och tro.

 

 

 

FJORTON P Eccher

FJORTON: andelen svenskar i procent som svarat jakande på frågan om de ”Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden”.

 

 Vaska Varsel, Galleri Thomassen 2016  

Artikel om Vaska Varsel, Galleri Thomassen (OMKONST)

 

 

3D objekt av ljuden ERF (Elektroniskt Röstfenomen)

ERF (Elektroniskt Röstfenomen)

 

sekularisering                  Anti

Rek Instr (sekul)                                                                                                          Dressyr

 

Vaska Varsel

Vaska Varsel, Galleri Thomassen