Peter Eccher

CLAIROBSKYR

 

CLO 1

I en Sifo undersökning från 2012 svarar 21% av de 1000 tillfrågade svenskarna att de tror på gengångare. I en annan undersökning (Morhed 1998) svarar 14% av de utfrågade jakande på att de "Känt det som om Du verkligen var i kontakt med någon efter döden".

Mina konstprojekt tangerar ofta det paranormala: hypnos, magi, ritualer, jordstrålningens upplevelsepåverkan och oförklarliga sjukdomsbilder, är något av det jag arbetat med de senaste 15 åren. Ibland har projekten handlat direkt om det paranormala, i konst eller artiklar om oförklarliga fenomen: tillsynes helt vanliga lägenheter som plötsligt (än idag oklart varför) fylls av sot, eller elektroniska apparater som mottagare för ande meddelanden. Ofta ställer jag fenomenen i kontrast till våra samhälleliga normer, myndigheter och sociala tabun. 

CLAIROBSKYR handlar om det subjektivt upplevda, kontra det objektivt mätbara. Projektet är del två av tre i en triptyk som startade med 2012:1 där jag lät ett 20-tal kulturarbetare och humanioraforskare undersöka fenomenet Nedsvärtning i Bostäder Galleri Box 2012.

Utställningen på Galleri Konstepidemin (2014) vandrar från Nedsvärtning mot olika håll: Dels dokumentation av mina egna förberedelser och ritualer inför arbete med spökerier i bostäder, dels mitt förhållnings sätt till "J" som är ett medium och hjälper mig i undersökningarna. Bilden till ovan är ur filmen Salvia där jag låter tatuera in bilden av växten som skydd inför projketet. Projektet om det paranormala kontra norm, har hittills även i delar visats på Supermarket 2014 (för Galleri Box) med utställningstiteln "2014:1" och är fortsatt under arbete.

Verken förändras, precis som genom de spiritistiska mediumen och som andliga fenomen sägs göra, i sin fysik. De  transformeras från en dimension till en annan: Dokument och stillbilder blir tidsbaserade verk, ljudinspelningar och statistik blir tredimensionella skulpturala verk och intervjupersonernas beskrivningar av entiteters närvaro blir fysiska objekt. Läs gärna Jakob Wenzers essä "Dunkelljus" om projektet.

 

 

CLAIROBSKYR på Galleri Konstepidemin 2014. Apparater och 3D ljudgrafer CLAIROBSKYR på Galleri Konstepidemin 2014. Apparater och 3D ljudgrafer CLAIROBSKYR 3D ljudgraf Al-kemi (bakifrån)CLAIROBSKYR 3D ljudgraf Al-kemi (bakifrån) 3D ljudgraf [sic] #3 (liten) 3D ljudgraf [sic] #3 (liten) 3D ljudgraf [sic] #13D ljudgraf [sic] #1 HejHej CLAIROBSKYRCLAIROBSKYR CLAIROBSKYRCLAIROBSKYR CLAIROBSKYRCLAIROBSKYR CLAIROBSKYRCLAIROBSKYR CLAIROBSKYR (Salvia)CLAIROBSKYR (Salvia) CLAIROBSKYRCLAIROBSKYR