Peter Eccher

Vaska Varsel

Utställning på Galleri Thomassen 2016, tillsammans med Maria Q Brising och Mikael Olofsson.

Maria: grafit-teckningar på vägg. Mikael: fotografiska serier på vägg.  Jag visade objekt och teckningar i rummet, ej på vägg.

 

Vaska prov web 

I förgrunden: Objekt och teckningar (mina) i bakgrunden Maria Q Brising (grafit teckning) och Mikael Olofsson (fotografier)

 

 

Vaska rum1

Om Vaska Varsel 

”Mörker, ett vagt ledord. Ändå tillräckligt för att inspirera oss till att istället för att göra tre separata utställningar under samma tak göra en enda, med gemensam titel. Rent visuellt kuggar våra svartvita verk i varandra. Det är en bra utgångspunkt; kuggar saker i varandra kan ju också större sammanhang vridas fram och dras runt. Mörker att bekämpa (tänd lampan; upplysning) men också mörker att omhänderta, vårda. Vad ser vi? Peter Eccher letar lika mycket i mörker och undermedvetet som i frekvensomfång efter andra manifestationer och andra grader av närvaro, på kollisionskurs med var tids förnuftstro och rationalism. Maria Q Brisings nonfigurativa grafitmålningar är laddade både med natur och arkitektur, samtidigt är det som om Barnett Newmans renskrapade vertikal slår rot eller slår ut i oväntad blom: postindustriellt, apokalyptiskt, fast också det känns som otillfredsställande närmeord. Mikael Olofssons fotografiska fantomer är inte så mycket bokstavliga spöken som begärets stundom brutala projektioner förvandlade till spöken, och först som sådana levandegjorda: nya väsen, men också begärets fantomsmärtor.

Kanske är det just mörkret vi ‘vaskar’. Det ovanliga verbet förenar våra olikartade processer. Medan titelns Varsel vetter både mot onda ochgoda aningar, fruktan och hopp. Samtidigt roades vi av att Vaska Varsel skulle kunna vara ett egennamn. En gemensam persona i vilken alla vi tre med våra egenheter kan uppgå.” / Peter Eccher, Maria Q Brising och Mikael Olofsson 2016

 

Vaska Varsel

 Vaska storarum

 

 

vaska varselFOTNOTER (text mina verk på utställningen)

I Sverige och Norge, liksom i en del andra länder, har under senare år inträffat oförklarliga fall av plötslig nedsvärtning i bostäder. Förut rena ytor har under en kort tid, i en del fall mindre än ett dygn, nedsvärtats. Ibland har nedsvärtningen skett fläckvis, eller i form av ränder, ibland har svärtan avsatt sig över hela bostaden. För konsumenten medför nedsvärtning av detta slag både ekonomiska och psykiska påfrestningar. Orsaken till nedsvärtningen och därmed ansvarsförhållandena är oklara.

Så inleds sammanfattningen i Konsumentverkets utredning: Nedsvärtning i bostäder, slutrapport 1977:1. Rapporten utgår ifrån, men inte kan vetenskapligt belägga, att fenomenet har byggtekniska förklaringar. Inga undersökningar utanför detta eller närliggande förklaringsområden har genomförts av myndigheter. I samtal med en brandtekniker som utrett fenomenet frågade jag om det kunde vara något paranormalt, psykokenesi eller helt enkelt spökerier. Svaret blev: Ja, men det har du inte hört från mig.

Nedsvärtningarna har blivit något av min urmyt och jag har genom åren återkommit till dem som utgångspunkt för konstnärliga projekt. I dessa mystiskt nedsvärtade hem och dess innehavares och utredares historier blottläggs en sorts nollpunkt. Här korsas subjektets oförklarliga upplevelser med myndigheters och samhällsstrukturers oförmåga när problem tycks bryta mot våra normer. Här möts poesi och politik eller om man så vill: myt och verklighet.

Ordet ”Spöket” kan härledas till ”spektrum” spöket är alltså frekvensen hos en viss grad av synlighet. Det framträder (frammanat av oss själva eller i kraft av sin egna vilja, vad man nu tror) som något ogreppbart och undanglidande, igenkännbart men inte förståligt. För mig handlar arbetet med det oförklarliga om synliggörande av strukturer. Ett framträdande både som fantom, konstverk och struktur. Arbetet med det paranormala kontra det normativa kan liknas vid att jag skriver mina egna spökhistorier, låt vara för att det kanske inte är det paranormala som skrämmer mest.

  

   

rum to webLjudgrafer som objekt

Verken är skapade 2014-16 och utgår från det sökande Spiritismen historiskt sysslat med via teknik. Här det Elektroniska Röstfenomenet (ERF) –ett samlingsnamn för när man söker efter andekontakt via ljudinspelningar. Jag läser in ett ljud i datorn, får fram en grafisk profil av det inspelade och som ”spöken” påstås komma ur en annan dimension, byter jag dimension på inspelningarna genom att överföra det till 3D objekt.

  

 

 

FIGUR 4 kopiaFig. # 1-29 

Jag föreställde mig en illustrerad encyklopedi över främmande entiteter från Spiritismens storhetstid med okänd upphovsperson. Hen hade som myten säger tagit ögonvätska från en hund och tittat mellan dess öron, ändrat sin varseblivning och tecknat det som mötte hen. Även jag ändrar min perception och försöker i arbetet föreställa mig personen och situationen när ’jag’ gör illustrationerna. Om de illustrerade entiteterna existerade som fysiska manifestationer och om de i så fall var av hundens tårvätska förvrängda ting i hens närhet, eller om motiven befann sig bakom hens ögonen, är okänt.

  

 

 

Vaska flojter

Rek. Inst. # 1-6

Titeln åsyftar rekonstruktion av både instruktion och instrument. Även här förutsatte jag mig som rekonstruktör av fiktivt material; beskrivningar eller dokumentationer av olika instrument. Verktyg att kalla med, leda eller undersöka, oavsett vem (eller vad) som hade dem i sin besittning. En del av verken behandlar anpassandet av människan, bortstötandet och dressyren av det aparta, i andra verk är fokuset mer på kontakt med en annan dimension.

 

  

 

kupaBiblioteket i Edinburgh 2002

Homage till ’J’

Jag har ett broderi, i mörka korsstygn på vit botten står det ”sov försiktigt”.

Under 2014 planerar jag projektet Dolda fel. Tanken är att undersöka hur människor hemsökta i sina bostäder, bemöts av myndigheter, institutioner och försäkringsbolag. När jag nämner projektet för en vän, vi kan kalla honom J, får jag förbluffad reda på att han, i sin för mig dittills hemliga roll som medium, har kontakt med en hemsökt familj. J, som i ett bibliotek i Edinburgh försvarat sig mot en demon med en jättelik imaginär obsidiansax, blir härefter min deep-throat från andra sidan.

Jag har hittills sett en andevärld som en projektion av oss själva, att den föds i oss och är mer vår bild av något, än något reellt - att det enda jag har att frukta, som ofta, är mig själv. Men ur mina och J:s samtal föds ett tvivel. Vid ett senare möte berättar jag om oron över hur jag kommer att reagera på vad jag kan stöta på, inbillat eller inte. Samtalet avslutats med att jag lättsamt säger: Men du, du som ser allt detta, du sover ju gott om natten. J replikerar: Kanske det, men jag har sovit med ljuset tänt de senaste 20 åren. Jag har ett broderi, i mörka korsstygn på vit botten står det ”sov försiktigt”.

 

 

 

Vänster: Maria Q Brising (grafit teckningar) på podier: Peter Eccher (skulpturer) andra rummet: MIkael Olofsson (foton)Vänster: Maria Q Brising (grafit teckningar) på podier: Peter Eccher (skulpturer) andra rummet: MIkael Olofsson (foton) Interiörbild Vaska Varsel 2016Interiörbild Vaska Varsel 2016 Interiörbild Vaska Varsel 20016Interiörbild Vaska Varsel 20016 Rek, Instr # 4-5 glas, gips, gummi granulat, överlevnadsfilt, pimpettrör och elektronik. Peter Eccher 2016Rek, Instr # 4-5 glas, gips, gummi granulat, överlevnadsfilt, pimpettrör och elektronik. Peter Eccher 2016 Rek. Instr (sekul)Rek. Instr (sekul) Rek. InstrRek. Instr Rek. Instr -Biblioteket i EdingburghRek. Instr -Biblioteket i Edingburgh Interiör Vaska Varsel (Galleri Thomassen 2016)Interiör Vaska Varsel (Galleri Thomassen 2016) Interiör Vaska Varsel (Galleri Thomassen 2016)Interiör Vaska Varsel (Galleri Thomassen 2016) Rek. FigRek. Fig Rek FigRek Fig Rek FigRek Fig Rek FigRek Fig Rek FigRek Fig Rek FigRek Fig