Peter Eccher

Rapport 2012:1 och 2014:1

Mitt konstant pågående projekt med med att ställa våra invanda normer och eventuellt objektiva värderinagar kontra det subjektivt upplevda (här paranormala) som det viades på Supermarket 2014 och Galleri Box 2012.

På Galleri Box bad jag ett 20-tal humainioraforskare och kulturarbetare under titelt Nedsvärtning i bostäder slutrapport 2012:1, skriva ett nytt "subjektivt" svar på Konsumentverkets Nedsvärtning i bostäder, slutrapport 1977:1

Medverkande i nya rapporten och utställningen på Galleri Box: 

Markus Anteskog, Kristian Berglund, Tom Bogaard, Peter Eccher, Lina Ekdahl, Carina Fihn, Frauke (Caroline Lundblad), Anna Sissela Gustavson, Björn Hellström, The Knife, Pia König, Sara Lännerström, Lisa Mouwitz, Jesper Norda, Mikael Olofsson, Guro Olsdotter Gjol, Linda Persson, Magdalena Rapala, Markus Sandén Agervi, Henrik Sputnes, UKON (Ulf Karl Olov Nilsson), Kajsa Widegren.

 

KonsumentverksrapportKonsumentverksrapport Upplysning/Nedsvärtning, animation 13 min (Eccher) ljud: The KnifeUpplysning/Nedsvärtning, animation 13 min (Eccher) ljud: The Knife Delar av SLUTRAPPORT 2012:1Delar av SLUTRAPPORT 2012:1 3D ljudgrafer: Efter att ha spelat in ord/ljud som har med spökerier att göra skapar jag 3D objekt efter inspelningarnas grafiska ljudbild. I förgrunden: EVP. I bakgrunden: Be-lägenhet. Foto: Hendrik Zeitler3D ljudgrafer: Efter att ha spelat in ord/ljud som har med spökerier att göra skapar jag 3D objekt efter inspelningarnas grafiska ljudbild. I förgrunden: EVP. I bakgrunden: Be-lägenhet. Foto: Hendrik Zeitler Detaljbild: 3D ljudgraf. Balsaträ, gummigranulat och säkerhetsglas. Foto: Hendrik ZeitlerDetaljbild: 3D ljudgraf. Balsaträ, gummigranulat och säkerhetsglas. Foto: Hendrik Zeitler 2014:1 på Supermarket för Galleri Box. Foto: Hendrik Zeitler2014:1 på Supermarket för Galleri Box. Foto: Hendrik Zeitler 2012:1 (Eccher)2012:1 (Eccher) 2012:1 (Eccher)2012:1 (Eccher) 2012:1 (Eccher)2012:1 (Eccher) 2012:1 Konsumentverket2012:1 Konsumentverket 2012:1 (Eccher)2012:1 (Eccher) 2012:1 (Eccher)2012:1 (Eccher)

 

RAPPORT 2012:1 Galleri Box